Uw winkelwagen:

De winkelwagen is leeg

1. Gedwongen arbeid.
Alle werkzaamheden geschieden op vrijwillige basis. Indien een redelijke opzegtermijn in acht is genomen, mogen werknemers niet belemmerd worden hun werkzaamheden te stoppen.

2. Vrijheid van vereniging.
Alle werknemers hebben het recht zich aan te sluiten bij bestaande of nieuw op te richten werknemersverenigingen en collectief te onderhandelen.

3. Arbeidsomstandigheden.
De werkgever moeten zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. De condities en apparatuur moeten voldoen aan alle wettelijke bepalingen voor veiligheid en hygiƫne.

4. Kinderarbeid.
De werkgever moet voldoen aan alle wettelijke bepalingen en ILO conventies 138 en 182 (www.ilo.org), die betrekking hebben op de minimum leeftijd en passend werk.

5. Minimum loon.
De werkgever moet voldoen aan alle wettelijke regelingen met betrekking tot loon en vergoedingen. Werknemers moeten overuren vergoed krijgen zoals gebruikelijk in locale bepalingen. Inhouden van salaris, in welke vorm dan ook, als strafmaatregel is niet toegestaan.

6. Arbeidstijd.
De werktijd mag de 48 uur per week plus 12 uur vrijwillig en incidenteel overwerk niet overschrijden. Werknemers moeten 1 dag in de week vrij zijn.

7. Discriminatie.
Discriminatie van personeel op basis van geslacht, religie, ras, civiele status, handicap, etniciteit, seksuele geaardheid of lidmaatschap van een vakbond is niet toegestaan.

8. Menselijke behandeling
Geestelijk, lichamelijk, verbaal en seksueel geweld tegen het personeel is verboden.

9. Wetgeving.
Van de werkgevers wordt verwacht dat ze voldoen aan alle nationale en regionale en locale wettelijke bepalingen.

footer